Enter To Main CONTENT

National Yunlin University of science and technol

:::
  • Go Back

News

Book Purchase Day—4/21 Admission List

  • Source: 技術服務組
  • Date: 2022/04/21

Participants on April 21st are as follows,

Serial Number    Name
1                         陳*馨
2                         蔡*珊
3                         張*約
4                         李*寧
5                         羅*欣
6                         周*吟
7                         李*真
8                         陳*芳
9                         黃*毓
10                       徐*妤
11                       黃*荏
12                       范*晴
13                       鄭*友
14                       王*雯
15                       廖*霞
16                       顏*育
17                       熊*德
18                       陳*文
19                       周*雲
20                       江*晟
21                       李*培
22                       林*詳
23                       游*聿
24                       林*夫
25                       楊*哲
26                       蔡*成
27                       詹*程
28                       王*城
29                       施*安
30                       廖*捷
31                       楊*翔
32                       陳*廷
33                       鄭*妡
34                       葉*廷
35                       鄭*祥
36                       廖*立
37                       張*慈
38                       冼*偉
39                       林*宸
40                       陳*芯
41                       陳*綾
42                       楊*媛
43                       柯*輝
44                       徐*嶸
45                       陳*燁
46                       盧*羽
47                       陳*臻
48                       張*元
49                       胡*瑜
50                       林*蓁
51                       許*蓉
52                       陳*綸
53                       陳*婷
54                       易*晨
55                       陳*恩
56                       詹*諠
57                       蕭*聖
58                       余*恩
59                       葉*毅
60                       王*翔
61                       陳*羽
62                       黃*雅
63                       陳*萱
64                       陳*健
65                       韓*均
66                       林*瑩
67                       王*勻
68                       戴*萱
69                       林*顯
70                       江*好

Top